Sunday, December 2, 2012

Perkara Yang Membuatkan Syahadah Seseorang Terbatal Atau Murtad

Sunday, December 1, 2012 , 4:19 AM

1. Sujud / Tunduk kepada berhala secara pilihan sendiri bukan terpaksa

2. Menghina atau memperkecil-kecilkan sesuatu yang dimuliakan oleh agama seperti nama Allah yang mulia, sifat-sifat Allah, al-Quran, hadis Nabi SAW, hukum syarak, rasul-rasul, perintah serta larangan-Nya dan sebagainya.

3. Mengucap sesuatu ucapan kekafiran yang biasanya menyebabkan orang menyangka ia telah kafir atau terang-terang orang itu mengatakan dirinya telah kafir atau keluar dari islam.

4. Perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan boleh terkeluar dari islam seperti mengatakan yang wajib itu sebaliknya, begitu juga mengatakan yang haram itu halal.

No comments:

Post a Comment