Saturday, July 13, 2013

Hadith:Tidak boleh berdengki

     Telah berabda Rasulullah S.A.W:"Tidak boleh berdengki kecuali pada dua perkara.(1)Seseorang yang diberikan oleh ALLAH harta benda lalu ia membelanjakannya pada jalan yang benar.(2)Dan seseorang yang diberikan oleh ALLAH ilmu pengetahuan lalu ia menggunakan untuk hidupnya dan mengajar orang lain.(Riwayat Bukhari)

Keterangan hadtih:

     Agama Islam melarang berdengki kepada orang lain,sebab dengan berdengki akan menimbulkan pergaduhan dan perbalahan antara anggota masyarakat serta memutuskan tali persaudaraan sesama agama.

     Berdengki ialah satu perasaan tidak senang hati melihat kesenangan dan kekayaan orang lain serta ia berusaha untuk menghapuskan kekayaan dan menghilangkan kesenangan orang lain.

     Salah satu sifat yang baik dan berlawanan dengan sifat dengki ialah 'ghibtah' iaitu satu perasaan untuk mendapatkan kesenangan dan kekayaan seperti orang lain juga dan ia tidak ada niat untuk menghilangkan kekayaan dan kesenangan yang ada pada orang lain.

     Sifat ini digalakkan di dalam Islam kerana boleh melahirkan dan menghasilkan kebaikan dan kemajuan bagi seseorang itu.

    Dalam hadith yang disebutkan di atas,seseorang Islam itu boleh bersifat ghibtah  terhadap dua perkara iaitu seseorang yang diberikan oleh ALLAH harta benda lalu ia membelanjakannya pada jalan yang benar dan seseorang yang diberikan oleh ALLAH ilmu pengetahuan lalu ia menggunakan untuk hidupnya dan mengajar orang lain.

     Dengan itu setiap orang Islam hendaklah menjauhkan diri daripada bersifat dengki-mendengki tetapi hendaklah ada sifat ghibtah itu supaya dapat hidup dengan aman dan damai di dunia dan di akhirat.

Hukum-hukum syara'

1.Wajib:

lah dikira sah.     Perkara yang mesti dilakukan.Jika dilakukan dapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa.Contohnya seperti solat lima waktu,puasa bulan Ramadhan dan lain-lain.

2.Haram:

     Perkara yang mesti ditinggalkan (tidak boleh sekali-kali dilakukan).Jika dilakukan berdosa dan jika ditinggalkan berpahala.Contohnya seperti meminum minuman keras,membunuh seseorang secara sengaja dan lain-lain.

3.Sunat:

     Perkara yang tidak mesti dilakukan tetapi melakukannya adalah lebih baik.Contohnya seperti solat sunat,puasa enam hari selepas raya Aidilfitri dan lain-lain.

4.Makruh:

     Perkara yang tidak mesti ditinggalkan tetapi ditingglakan adalah lebih baik.Jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditingglkan berpahala.Contohnya seperti memakan makanan busuk seperti petai,jering dan lain-lain.

5.Harus:

     Perkara yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan.Jika dilakukan tidak berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.Contohnya seperti tidur,makan,minum dan lain-lain yang dilakukan dengan sengaja.

6.Sah:

     Perbuatan-perbuatan yang diterima oleh syara' (agama) iaitu perkara-perkara yang kita lakukan dengan mengikut syarat-syarat yang ditentukan adalah dikira sah.

7.Batal:

     Perkara yang dikira sudah rosak dan tidak boleh dipakai lagi kerana berlaku perkara-perkara yang ditegah oleh agama ke atasnya.

Hadith:Jangan benci-membenci

     Rasulullah S.A.W bersabda:"Janganlah kamu benci-membenci,dengki-mendengki dan bermasam-masam muka.Hendaklah kamu menjadi hamba ALLAH yang bersaudara.Tidak boleh sama sekali bagi seorang Islam meninggalkan saudaranya (kerana marah) lebih daripada 3 hari."(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Keterangan hadith:

     Benci-membenci adalah sala satu sifat keji yang perlu dijauhi oleh orang-orang Islam.Dengan membenci antara satu sama lain boleh menimbulkan permusuhan dan pergaduhan di dalam masyarakat.Islam melarang hidup seperti itu,sebaliknya Islam menuntut supaya kita hidup berbaik-baik dan berkasih sayang satu sama lain.

     Dengki juga tidak kurang buruknya daripada sifat benci-membenci ini.Sifat dengki ini akan merugikan diri sendiri dan juga masyarakat.Nabi pernah melarang sifat ini dan menuntut supaya kita menjauhinya.Dalam salah satu sabdanya:"Dengki itu memakan pahala-pahala kebajikan seperti mana api memakan kayu api."Jauhilah sifat dengki ini semoga hidup kita sentiasa berada di dalam keadaan aman dan damai.

     Umat Islam kesemuanya bersaudara.Oleh itu mestilah ada sifat ingin hidup berbaik-baik dan tolong-menolong antara satu sama lain.Sebarang perselisihan dan persengketaan mestilah diselesaikan dengan baik kerana sebarang permusuhan tidak boleh memberikan keuntungan kepada mana-mana pihak pun.Malah,masing-masing menanggung keugian.Dengan kerana itu bertambahlah benci-membenci antara satu sama lain.Hal tersebut sangatlah dilarang oleh agama kita Islam yang harmoni ini.

     Perkelahian selalu berlakju di dalam masyarakat kita sehingga meninggalkan kesan-kesan yang negatif di dalam masyarakat seperti puak-puak yang taksub dengan kaum mereka sahaja.Cubalah elakkan perkelahian seberapa yang mampu.Kalau tidak berdaya mengelakkannya maka berbaik-baiklah semula sebelum memasuki hari ketiga perkelahian itu berlaku.

Pengajaran hadith:

1.Hendaklah kita hidup berbaik-baik dan berkasih sayang antara satu sama lain.
2.Dengki bukan sahaja merugikan hidup kita,malah mengurangkan pahala yang telah didapati.
3.Islam sangat melarang kita benci-membenci orang lain dan bermasam muka sesama kita.
4.Perkelahian yang berlaku antara kita mestilah diselesaikan dalam masa tiga hari.