Friday, November 23, 2012

Maksud Murtad

Dari Segi Bahasa :

Menolak atau berpaling

Dari Segi Syarak:

Orang Islam yang meninggalkan Islam dan segala ajaran yang terkandung dalamnya. Mereka akan menghalalkan segala sesuatu yang telah diharamlkan oleh Allah

Hukum Murtad : 

Mereka boleh dikenakan hukuman bunuh jika tidak mahu bertaubat selain itu,hasil sembelihan mereka tidak halal untuk dimakan.

" Orang yang murtad bolehlah dianggap sebagai perosak agama kerana dia menunjukkan contoh yang tidak baik kepada orang lain dengan mempermainkan agama Islam yang dianutinya."

1 comment: