Saturday, July 13, 2013

Hadith:Tidak boleh berdengki

     Telah berabda Rasulullah S.A.W:"Tidak boleh berdengki kecuali pada dua perkara.(1)Seseorang yang diberikan oleh ALLAH harta benda lalu ia membelanjakannya pada jalan yang benar.(2)Dan seseorang yang diberikan oleh ALLAH ilmu pengetahuan lalu ia menggunakan untuk hidupnya dan mengajar orang lain.(Riwayat Bukhari)

Keterangan hadtih:

     Agama Islam melarang berdengki kepada orang lain,sebab dengan berdengki akan menimbulkan pergaduhan dan perbalahan antara anggota masyarakat serta memutuskan tali persaudaraan sesama agama.

     Berdengki ialah satu perasaan tidak senang hati melihat kesenangan dan kekayaan orang lain serta ia berusaha untuk menghapuskan kekayaan dan menghilangkan kesenangan orang lain.

     Salah satu sifat yang baik dan berlawanan dengan sifat dengki ialah 'ghibtah' iaitu satu perasaan untuk mendapatkan kesenangan dan kekayaan seperti orang lain juga dan ia tidak ada niat untuk menghilangkan kekayaan dan kesenangan yang ada pada orang lain.

     Sifat ini digalakkan di dalam Islam kerana boleh melahirkan dan menghasilkan kebaikan dan kemajuan bagi seseorang itu.

    Dalam hadith yang disebutkan di atas,seseorang Islam itu boleh bersifat ghibtah  terhadap dua perkara iaitu seseorang yang diberikan oleh ALLAH harta benda lalu ia membelanjakannya pada jalan yang benar dan seseorang yang diberikan oleh ALLAH ilmu pengetahuan lalu ia menggunakan untuk hidupnya dan mengajar orang lain.

     Dengan itu setiap orang Islam hendaklah menjauhkan diri daripada bersifat dengki-mendengki tetapi hendaklah ada sifat ghibtah itu supaya dapat hidup dengan aman dan damai di dunia dan di akhirat.

No comments:

Post a Comment