Saturday, July 13, 2013

Hukum-hukum syara'

1.Wajib:

lah dikira sah.     Perkara yang mesti dilakukan.Jika dilakukan dapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa.Contohnya seperti solat lima waktu,puasa bulan Ramadhan dan lain-lain.

2.Haram:

     Perkara yang mesti ditinggalkan (tidak boleh sekali-kali dilakukan).Jika dilakukan berdosa dan jika ditinggalkan berpahala.Contohnya seperti meminum minuman keras,membunuh seseorang secara sengaja dan lain-lain.

3.Sunat:

     Perkara yang tidak mesti dilakukan tetapi melakukannya adalah lebih baik.Contohnya seperti solat sunat,puasa enam hari selepas raya Aidilfitri dan lain-lain.

4.Makruh:

     Perkara yang tidak mesti ditinggalkan tetapi ditingglakan adalah lebih baik.Jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditingglkan berpahala.Contohnya seperti memakan makanan busuk seperti petai,jering dan lain-lain.

5.Harus:

     Perkara yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan.Jika dilakukan tidak berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.Contohnya seperti tidur,makan,minum dan lain-lain yang dilakukan dengan sengaja.

6.Sah:

     Perbuatan-perbuatan yang diterima oleh syara' (agama) iaitu perkara-perkara yang kita lakukan dengan mengikut syarat-syarat yang ditentukan adalah dikira sah.

7.Batal:

     Perkara yang dikira sudah rosak dan tidak boleh dipakai lagi kerana berlaku perkara-perkara yang ditegah oleh agama ke atasnya.

No comments:

Post a Comment